Bade bidiyanu - 1

Bade bidiyanu - 1

qaranwu dana : Almamy barajial

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixuAlmamy baraji a sehe Juma xutuba (bade bidiyanu)1

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini