Bade bidiyanu - 2

Bade bidiyanu - 2

qaranwu dana : Almamy barajial

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

Al seixuAlmamy baraji a sehe Juma xutuba (bade bidiyanu)2

Download
Send a comment to Webmaster

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini