Hacare surat al qamar - 1

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacare- alqamar 1

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini