Hacare surat fussilat - 1

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacare fussilat ayah 1-11

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini