Hacare surat sad

qaranwu dana : SHEIKH TIMERA

sagande: Muhammad Kaba

maxankuto

SHEIKH TIMERA hacare sad ayah 21-33

safe fonu tuwaqunwa:

an warayen nwa o hamini