லுஉ லுஉ வல் மர்ஜான் – 1 1 முதல் 20 வரை

விபரங்கள்

இமாம் புகாரி(ரஹ்), இமாம் முஸ்லிம் (ரஹ்) இருவரும்
ஒன்றிணைந்து அறிவித்த ஹதீஸ்கள்
1 நபி(ஸல்) அவர்கள் மீது பொய் சொல்வது பற்றிய கண்டிப்பு
2. இறை நம்பிக்கை பற்றிய பாடம்
3. இஸ்லாத்தின் கடமைகளில் ஒன்றான தொழுகைகள்
4. சுவனத்தில் நுழையச் செய்யும் இறை நம்பிக்கை
5. இஸ்லாம் ஐந்து விடயங்கள் மீது நிறுவப் பட்டுள்ளது

Download
رأيك يهمنا