சூரா ழுஹா – ஒரு விளக்கம்

சூரா ழுஹா – ஒரு விளக்கம்

விரிவுரையாளர்கள் : ஷெய்க் மசீர் அப்பஸி

மீளாய்வு செய்தல்: முஹம்மத் அமீன்

விபரங்கள்

சூரா ழுஹா பற்றிய ஒரு விளக்கம். இது நபித்துவத்தின் ஆரம்பத்தில் இறக்கப் பட்டது. ழுஹா தொழுகையின் சிறப்பு, நபியவர்களின் இதயத்தை ஆறுதல் படுத்தவும், அல்லாஹ்வின் தொடர்ந்த உதவியையும், நபியின் அனாதையாக ஆரம்பித்த வாழ்க்கையையும், எதிர் காலத்தில் கிடைக்க இருக்கும் உயர்வையும் உறுதி கூறவும் இந்த சூரா இறக்கப்பட்டது.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப