இஸ்லாத்தில் மன்னிப்பு

இஸ்லாத்தில் மன்னிப்பு

இஸ்லாத்தில் மன்னிப்பு

விபரங்கள்

"மன்னித்தல் அல்லாஹ் தனது நபிக்கும் அடியார்களுக்கும் ஏவிய நற்பண்புகளில் ஒன்று.
இது முன்னைய நபிமார்களினதும் பண்புகளில் ஒன்று.
மன்னித்தலின் சிறப்பு பற்றி இடம்பெற்றுள்ள அல்குர்ஆன் வசனங்களும், நபிமொழிகளும்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப