நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 41

நாற்பது நபிமொழிகளின் விளக்கவுரை - ஹதீஸ் 41

விபரங்கள்

"ஹதீஸின் பலதரப்பட்ட அறிவிப்புக்களும் அவை இடம்பெறும் நூல்களும்
இந்நபிமொழியில் ஈமான் கொள்ள மாட்டார் என்ற கூற்றின் விளக்கம்
நபி (ஸல்) அவர்கள் கொண்டு வந்த மார்க்கத்தைப் பின்பற்றுவதன் முக்கயத்துவம்
பகுத்தறிவு, மனோஇச்சைகளை வைத்து மார்க்க விடயங்களைத் தீர்மானிப்பது பற்றிய எச்சரிக்கை"

feedback