மறுமை நாளில் மனிதனின் நிலை

மறுமை நாளில் மனிதனின் நிலை

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

1. மரணத்தை படைத்தது மனிதனை சோதிப்பதற்கே.
2. அல்லாஹ்வை வணங்கி நபி வழியில் வாழ்ந்தீர்களா, அல்லது ஷெய்தானுக்கு வழிப்பட்டீர்களா என்று சோதிக்கப்படுவீர்கள்.
3. வாழ்வும் உலகமும் நிரந்தமல்ல. உலக அழிவின் போது மனிதனின் நிலை.
4. பூமியும் மலைகளும் பஞ்சு போல் பறக்கும்.

Download
feedback