దైవదౌత్య పరిసమాప్తి

వివరణ

మర్కజ్ దారుల్ బిర్ర్ అధ్యాపకులైన జనాబ్ ముహమ్మద్ ఇర్ఫాన్ ఉమ్రీ గారి వ్యాసాన్ని అక్కడి విద్యార్థిని హనీఫా అహ్మదీయా చక్కటి తెలుగులో అనువదించారు. దీనిలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తర్వాత మరో ప్రవక్త వచ్చే అవకాశం ఎందుకు లేదో తగిన ప్రామాణిక ఆధారాలతో స్పష్టంగా, చక్కగా వివరించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి