ముస్లిమేతరులతో ఇస్లాం ప్రవక్త(సఅసం) వ్యవహార సరళి

రచయిత :

వివరణ

ముస్లిమేతరులతో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం వారు ఎలా వ్యవహరించేవారో, వారి హక్కులను ఎలా కాపాడారో, వారిని ఎలా గౌరవించారో, ఇరుగూ పొరుగు వారితో ఎలా ఉండేవారో తదితర అంశాలు సవివరంగా ఈ పుస్తకంలో తెలియజేయడం జరిగింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి