ప్రియమైన అమ్మకు ....

వివరణ

అగర్వాల్ కుటుంబానికి చెందిన ఒక యువకుడు నిజనిజాలు గ్రహించిన తరువాత తన హిందూ ధర్మాన్ని వదిలి ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించినాడు. ఆ తరువాత అతను తన తల్లిని కూడా భయంకరమైన నరకాగ్ని నుండి కాపాడాలని తపించసాగాడు. ఈ కృషిలో ఆవిడను ఇస్లాం వైపునకు ఆహ్వానిస్తూ ఈ గొప్ప ఉత్తరాన్ని వ్రాసినాడు. ఇస్లాం ధర్మం గురించి అధ్యయనం చేసి, కొన్నాళ్ళ తరువాత ఆవిడ కూడా ఇహపరలోకాల సాఫల్యం వైపు దారిచూపే ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించినది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

కేటగిరీలు: