జీవహింస

వివరణ

ఈ వీడియోలో జీవహింస గురించి ప్రజలలో ఉన్న అపోహలు దూరమయ్యే విధంగా ప్రామాణిక ఆధారాలతో UIRC జనరల్ సెక్రటరీ సోదరుడు సిరాజుర్రహ్మాన్ గారు నెల్లూరు పట్టణంలో ఏర్పాటు చేయబడిన సభలో చాలా చక్కగా వివరించారు. దీని ఏర్పాటులో నెల్లూరు పట్టణానికి చెందిన జనాబ్ అబ్దుల్ కరీమ్ గారి కృషిని మరియు ఇతర సోదరుల కృషిని అల్లాహ్ స్వీకరించుగాక!

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి