เราะมะฎอนกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

คำอธิบาย

บทความในรูปคุฏบะฮฺ เชิญชวนให้สำรวจตนเองในเดือนเราะมะฎอน เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีขึ้นจากเดิม โดยการละทิ้งนิสัยบางประการที่ไม่เหมาะไม่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบบุหรี่ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เดือนเราะมะฎอนเป็นจุดเริ่มต้นการเลิกบุหรี่

Download
ส่งฟีดแบ็ก