สนธิสัญญาของอะลุซซิมมะฮฺ

คำอธิบาย

ข้อมูลว่าด้วยสนธิสัญญาของอะลุซซิมมะฮฺ หรือพลเมืองต่างศาสนิกที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลของประเทศอิสลาม อาทิ ปริมาณของญิซยะฮฺ (ค่าคุ้มครอง) บทบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับอะลุซซิมมะฮฺ ความประเสริฐของชาวคัมภีร์เมื่อเข้ารับอิสลาม บทบัญญัติอิสลามที่อะลุซซิมมะฮฺต้องปฏิบัติ บทบัญญัติระหว่างอะลุซซิมมะฮฺกับบรรดามุสลิม รูปแบบในการปฏิสัมพันธ์กับอะลุซซิมมะฮฺ บทบัญญัติว่าด้วยการยืนให้เกียรติแก่ผู้ที่มาเยือน เมื่อไหร่สนธิสัญญาของอะลุซซิมมะฮฺจะถูกยกเลิก เป็นต้น จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

 

 

เนื้อหา

สนธิสัญญาของอะลุซซิมมะฮฺ

(พลเมืองต่างศาสนิกที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลของประเทศอิสลาม)

ปริมาณของญิซยะฮฺ (ค่าคุ้มครอง)

บทบัญญัติต่างๆ  เกี่ยวกับอะลุซซิมมะฮฺ

ความประเสริฐของชาวคัมภีร์เมื่อเข้ารับอิสลาม        

บทบัญญัติอิสลามที่อะลุซซิมมะฮฺต้องปฏิบัติ

บทบัญญัติระหว่างอะลุซซิมมะฮฺกับบรรดามุสลิม   

รูปแบบในการปฏิสัมพันธ์กับอะลุซซิมมะฮฺ

บทบัญญัติว่าด้วยการยืนให้เกียรติแก่ผู้ที่มาเยือน

เมื่อไหร่สนธิสัญญาของอะลุซซิมมะฮฺจะถูกยกเลิก

การทำสนธิสัญญาให้ความปลอดภัย

บทบัญญัติเกี่ยวกับการคงบรรดาผู้ปฏิเสธไว้ในคาบสมุทรอาหรับ

บทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้ามัสยิดของผู้ปฏิเสธ

โทษของผู้ที่ฆ่าคนที่ได้รับการคุ้มครองโดยที่เขาไม่มีความผิด

บทบัญญัติเกี่ยวกับการก่อสร้างโบสถ์คริสต์  โบสถ์ยิว

ส่งฟีดแบ็ก