คำอธิบาย

ข้อมูลว่าด้วยสนธิสัญญาอัลฮุดนะฮฺ (สงบศึก พักรบ) หรือ บทบัญญัติว่าด้วยการรักษาสนธิสัญญา คือ การทำสัญญาของผู้นำหรือตัวแทนในการเจรจาสงบศึกกับคู่สงครามในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ถึงแม้ว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็ตามขึ้นอยู่กับความจำเป็น จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

ส่งฟีดแบ็ก