สนธิสัญญาอัลฮุดนะฮฺ (สงบศึก พักรบ)

คำอธิบาย

ข้อมูลว่าด้วยสนธิสัญญาอัลฮุดนะฮฺ (สงบศึก พักรบ) หรือ บทบัญญัติว่าด้วยการรักษาสนธิสัญญา คือ การทำสัญญาของผู้นำหรือตัวแทนในการเจรจาสงบศึกกับคู่สงครามในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ถึงแม้ว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็ตามขึ้นอยู่กับความจำเป็น จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  สนธิสัญญาอัลฮุดนะฮฺ (สงบศึก พักรบ)

  ﴿عقد الهدنة﴾

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  มุหัมมัด อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์

  แปลโดย : ยูซุฟ อบู บักรฺ

  ผู้ตรวจทาน : อัสรัน นิยมเดชา

  ที่มา : มุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

  2009 - 1430

  ﴿عقد الهدنة﴾

  « باللغة التايلاندية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة: يوسف أبوبكر

  مراجعة: عصران إبراهيم

  مصدر : كتاب مختصر الفقه الإسلامي

  2009 - 1430

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  สนธิสัญญาอัลฮุดนะฮฺ (สงบศึก พักรบ)

  สนธิสัญญาอัลฮุดนะฮฺ คือ การทำสัญญาของผู้นำหรือตัวแทนในการเจรจาสงบศึกกับคู่สงครามในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ถึงแม้ว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานก็ตามขึ้นอยู่กับความจำเป็น

  นับว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็น และอนุญาตให้ทำสัญญาสงบศึกเพื่อผลประโยชน์ กล่าวคือ เป็นที่อนุญาตให้ทำการญิฮาดล่าช้าออกไปเนื่องจากมีอุปสรรค เช่น เมื่อมุสลิมมีความอ่อนแอถึงแม้ว่าต้องแลกกับทรัพย์สินก็ตาม และอนุญาตให้ทำสัญญาสงบศึกโดยมีของแลกเปลี่ยนหรือแม้ไม่มีของแลกเปลี่ยน บรรดาผู้ที่ได้รับการคุ้มครองจะต้องชดใช้และรับผิดชอบเมื่อล่วงละเมิดสิทธิมุสลิมไม่ว่าในด้านทรัพย์สิน ชีวิต และร่างกาย

  บทบัญญัติว่าด้วยการรักษาสนธิสัญญา

  จำเป็นต้องรักษาสนธิสัญญา ไม่อนุญาตให้ละเมิดสัญญาเว้นแต่ในกรณีศัตรูเป็นฝ่ายละเมิดหรือไม่มีความซื่อตรงกับเรา หรือเรากลัวว่าพวกเขาจะบิดพลิ้ว ในกรณีดังกล่าวสนธิสัญญาจะถูกยกเลิกและไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องรักษาสนธิสัญญาอีกต่อไป เมื่อพวกเราเกรงว่าพวกเขาจะบิดพลิ้ว เราก็จะทำสงครามหลังจากประกาศให้พวกเขารู้ว่าสนธิสัญญาถูกยกเลิกแล้ว

  1. อัลลอฮฺตรัสว่า

  ( ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) [الإسراء/34]

  ความหมาย “และจงให้ครบตามสัญญา (เพราะ) แท้จริงสัญญานั้นจะถูกสอบสวน" (อัลอิสรออฺ : 34)

  2. อัลลอฮฺตรัสว่า

  (ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [الأنفال/58]

  ความหมาย “และถ้าหากเจ้าเกรงว่าจะมีการบิดพลิ้วจากกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด ก็จงโอน (สัญญา) กลับคืนแก่พวกเขาไปโดยตั้งอยู่บนความเท่าเทียมกัน แท้จริงอัลลอฮฺนั้นไม่ทรงชอบบรรดาผู้ที่ทุจริต" (อัลอัมฟาล : 58)

  หมวดหมู่เนื้อหา: