ชีวิตอภิรมย์ : จากถ้อยคำที่ดีงามสู่นิวาสถานอันบรมสุขสถาพร

คำอธิบาย

การมีชีวิตอย่างบรมสุขคือเป้าหมายของมนุษย์เรืองปัญญา ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันและอนาคต มนุษย์พยายามคิดค้นทฤษฎีต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งความสุข ตลอดจนไขว่คว้าทุกอย่างเพื่อให้บรรลุถึงความสุขที่คาดหวังไว้ ... บทความนี้อธิบายแนวทางของอิสลามในการค้นหาความสุขที่แท้จริงของชีวิต จากคำสอนของพระผู้เป็นเจ้า

Download
ส่งฟีดแบ็ก