อัล-ฟะรออิฎ บทว่าด้วยการแ่บ่งมรดก (บทนำ)

คำอธิบาย

อัล-ฟะรออิฎ บทว่าด้วยการแ่บ่งมรดก จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชคมุหัมมัด อัตตุวัยญิรีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ ความสำคัญของวิชาการแ่บ่งมรดก ความหมายของอัลฟะรออิฎ สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับมรดก การมีสิทธิในมรดกและเงื่อนไข ประเภทของการสืบมรดก อัตราส่วนที่ศาสนากำหนดที่มีปรากฏในอัลกุรอาน บรรดาทายาทผู้ชายที่มีสิทธิ์รับมรดก บรรดาทายาทผู้หญิงที่มีสิทธิ์รับมรดก

Download
ส่งฟีดแบ็ก