อัล-หัจญ์บุ การกันสิทธิในมรดก

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยการกันสิทธิในมรดก หรือ อัล-หัจญ์บุ ประกอบด้วย การอธิบายลักษณะต่างๆ ของทายาท ประเภทของการกันสิทธิทั้งสองประเภท คือ กันสิทธิด้วยคุณลักษณะ และการกันสิทธิด้วยบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทย่อย คือกันสิทธิบางส่วน และกันสิทธิทั้งหมด

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล