มรดกส่วนของทายาทที่ทำให้เจ้าของมรดกเสียชีวิต

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยมรดกของทายาทที่ทำให้เจ้าของมรดกเสียชีวิต ซึ่งผู้ฆ่าจะไม่มีสิทธิรับมรดกได้ ทั้งในกรณีที่ฆ่าโดยเจตนาหรือไม่ได้เจตนา พร้อมอธิบายเหตุผลในเรื่องดังกล่าว

Download
ส่งฟีดแบ็ก