คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยประเภทบุคคลที่สามารถรับมรดกแบบอะเศาะบะฮฺ หรือส่วนที่เหลือจากทายาทที่รับมรดกแบบอัตราส่วนที่กำหนด อธิบายสาเหตุที่ทำให้สามารถรับมรดกแบบนี้ได้ คือ เนื่องจากเชื้อสาย ทั้งที่รับโดยตนเอง รับเพราะเหตุแห่งคนอื่น หรือรับพร้อมกับคนอื่น และการรับมรดกเนื่องจากสาเหตุ

ส่งฟีดแบ็ก