มรดกของบุคคลต่างศาสนา

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยมรดกของผู้คนต่างศาสนา อธิบายกรณีที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้บุคคลต่างศาสนาเป็นทายาทรับมรดกระหว่างกันได้

ส่งฟีดแบ็ก