ความประเสริฐของสิบคืนสุดท้ายเดือนเราะมะฎอน

คำอธิบาย

กล่าวถึงคุณค่าของสิบคืนสุดท้ายแห่งเดือนเราะมะฎอนอันยิ่งใหญ่ ซึ่งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ทำแบบอย่างไว้อย่างดียิ่งด้วยการอิอฺติกาฟในมัสยิด ซึ่งเป็นอิบาดะฮฺที่ทรงคุณค่า ทั้งนี้เพื่อไขว่คว้าค้นหาลัยละตุลก็อดรฺ อันเป็นคืนแห่งความสิริมงคลเพราะอัลกุรอานถูกประทานลงมาในคืนนั้น เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก