คุฏบะฮฺ : สิบคืนสุดท้ายเราะมะฎอนและลัยละตุลก็อดรฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ สะกิดเตือนให้คำนึงถึงความสำคัญของการมุ่งมั่นทำความดีในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเราะมะฎอน ตามแบบฉบับของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ด้วยการอิอฺติกาฟและอิบาดะฮฺอื่นๆ เพื่อแสวงความประเสริฐอันยิ่งใหญ่ของค่ำคืน ลัยละตุลก็อดรฺ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก