การหาค่าฐานของปัญหา (ตะอ์ศีล อัล-มะสาอิล)

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยวิธีการ ตะอ์ศีล อัล-มะสาอิล หรือการหาค่าฐานของปัญหาในการแบ่งมรดก โดยแยกประเภทต่างๆ ของปัญหาตามลักษณะความแตกต่างของทายาทผู้รบมรดก

Download
ส่งฟีดแบ็ก