วิธีการแบ่งมรดก

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยลักษณะวิธีการแบ่งมรดกตามหลักวิชาฟะรออิฎ ส่งเสริมให้มีการแบ่งทรัพย์สินแก่ผู้ร่วมในขณะทำการแบ่งมรดก รูปแบบปัญหาของการแบ่งมรดก

ส่งฟีดแบ็ก