อัล-เอาลฺ การเพิ่มขึ้นจากค่าฐานปัญหา

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยวิธีการเอาลฺ หรือการเพิ่มขึ้นของค่าฐานปัญหา (อัศลุ อัล-มัสอะละฮฺ) เนื่องจากสัดส่วนของทายาทที่ต้องได้รับจากมรดก เป็นการอธิบายกรณีต่างๆ ที่มีการเอาลฺ และยกตัวอย่างวิธีการเอาลฺจากค่าฐานปัญหาในแต่ละกรณี

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  การเพิ่มขึ้นจากค่าฐานปัญหา (อัล-เอาลฺ)

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮฺ อัต-ตุวัยญิรีย์

  แปลโดย : ซอบิร อับดุลกอดิร อูมา

  ตรวจทานโดย : ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  2011 – 1432


  ﴿ العول ﴾

  « باللغة التايلاندية »

  محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

  ترجمة: صابر عبد القادر عمر

  مراجعة: فيصل عبد الهادي

  2011 – 1432

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  6. การเพิ่มขึ้นจากค่าฐานปัญหา (อัล-เอาลฺ)

  อัล-เอาลฺ คือ การเพิ่มส่วนแบ่งของกองมรดก และลดส่วนแบ่งของทายาท

  ผลกระทบของการเอาลฺต่อทายาท

  หากเกิดการเอาลฺในปัญหาเหมือนที่ผ่านมา ส่วนแบ่งของทายาทก็จะลดลงมากกว่าปัญหาที่ไม่มีการเอาลฺ

  ประเภทของค่าฐานปัญหาเกี่ยวกับการเอาลฺ

  ค่าฐานของปัญหามีเจ็ดตัวเลขคือ 2, 3, 4, 6, 8, 12, และ 24

  เราสามารถแบ่งประเภทปัญหาเกี่ยวกับการเอาลฺได้สองประเภท

  หนึ่ง ฐานที่ไม่เป็นการเอาลฺ มีสี่ตัวเลข ( 2, 3, 4, 8, )

  สอง ฐานที่เป็นการเอาลฺ มีสามตัวเลข ( 6,12, 24 )

  ข้อสรุปของการเอาลฺ

  1. ค่าฐานที่เป็นเลขหก จะมีการเอาลฺสี่แบบ

  1. เพิ่มจากหกเป็นเจ็ด เช่น หากผู้ตายทิ้ง สามี และพี่น้องหญิงร่วมบิดามารดาสองคน ค่าฐานปัญหาจาก 6 เพิ่มเป็น 7 สามีมีสิทธิ์หนึ่งส่วนสอง (3) และพี่น้องหญิงร่วมบิดามารดาสองคนมีสิทธิ์ได้สองส่วนสาม (4)

  2. เพิ่มจากหกเป็นแปด เช่น หากผู้ตายทิ้ง สามี, พี่น้องหญิงร่วมบิดามารดา และพี่น้องหญิงร่วมมารดาสองคน ค่าฐานปัญหาจาก 6 เพิ่มเป็น 8 สามีมีสิทธิ์หนึ่งส่วนสอง (3) พี่น้องสาวร่วมบิดามารดามีสิทธิ์หนึ่งส่วนสอง (3) และพี่น้องหญิงร่วมมารดาสองคนมีสิทธิ์หนึ่งส่วนสาม (2)

  3. เพิ่มจากหกเป็นเก้า เช่น หากผุ้ตายทิ้ง สามี, พี่น้องหญิงร่วมบิดามารดาสองคน และพี่น้องชายร่วมมารดา ค่าฐานปัญหาจาก 6 เพิ่มเป็น 9 สามีมีสิทธิ์หนึ่งส่วนสอง (3) พี่น้องหญิงร่วมบิดามารดาสองคนมีสิทธิ์สองส่วนสาม (4) และพี่น้องชายร่วมมารดาสองคนมีสิทธิ์หนึ่งส่วนสาม (2)

  4. เพิ่มจากหกเป็นสิบ เช่น หากผู้ตายทิ้ง สามี, มารดา, พี่น้องหญิงร่วมบิดามารดาสองคน และพี่น้องหญิงร่วมมารดาสองคน ค่าฐานปัญหาจาก 6 เพิ่มเป็น 10 สามีมีสิทธิ์หนึ่งส่วนสอง (3) มารดามีสิทธิ์หนึ่งส่วนหก (1) พี่น้องหญิงร่วมบิดามารดาสองคนมีสิทธิ์สองส่วนสาม (4) และพี่น้องหญิงร่วมมารดาสองคนมีสิทธิ์หนึ่งส่วนสาม (2)

  2. ฐานที่เป็นเลขสิบสองจะมีการเอาลฺสามแบบ

  1. เพิ่มจากสิบสองเป็นสิบสาม เช่น ผู้ตายทิ้ง สามี, บิดา, มารดา และลูกสาวหนึ่งคน ค่าฐานปัญหาจาก 12 เพิ่มเป็น 13 สามีมีสิทธิ์หนึ่งส่วนสี่ (3) บิดามีสิทธิ์หนึ่งส่วนหกและที่เหลือ (2) มารดามีสิทธิ์หนึ่งส่วนหก (2) และลูกสาวหนึ่งคนมีสิทธิ์หนึ่งส่วนสอง (6)

  2. เพิ่มจากสิบสองเป็นสิบห้า เช่น ผู้ตายทิ้ง สามี, บิดา, มารดา และลูกสาวสองคน ค่าฐานปัญหาจาก 12 เพิ่มเป็น 15 สามีมิสิทธิ์หนึ่งส่วนสี่ (3) บิดามีสิทธิ์หนึ่งส่วนหกและที่เหลือ (2) มารดามีสิทธิ์หนึ่งส่วนหก (2) และลูกสาวสองคนมีสิทธิ์สองส่วนสาม (8)

  3. เพิ่มจากสิบสองเป็นสิบเจ็ด เช่น ผู้ตายทิ้ง ภรรยา, มารดา, พี่น้องหญิงร่วมบิดาสองคน และพี่น้องหญิงร่วมมารดาสองคน ค่าฐานปัญหาจาก 12 เพิ่มเป็น 17 ภรรยามีสิทธิ์หนึ่งส่วนสี่ (3) มารดามีสิทธิ์หนึ่งส่วนหก (2) พี่น้องหญิงร่วมบิดาสองคนมีสิทธิ์สองส่วนสาม (8) และพี่น้องหญิงร่วมมารดาสองคนมีสิทธิ์สองส่วนสาม (4)

  3. ฐานที่เป็นเลขยี่สิบสี่จะมีการเอาลฺหนึ่งแบบคือ ยี่สิบเจ็ด

  เช่น ผู้ตายทิ้ง ภรรยา, บิดา, มารดา และลูกสาวสองคน ค่าฐานปัญหาจาก 24 เพิ่มเป็น 27 ภรรยามีสิทธิ์หนึ่งส่วนแปด (3) บิดามีสิทธิ์หนึ่งส่วนหกและที่เหลือ (4) มารดามีสิทธิ์หนึ่งส่วนหก (4) และลูกสาวสองคนมีสิทธิ์สองส่วนสาม (16)

  ส่งฟีดแบ็ก