อัล-เอาลฺ การเพิ่มขึ้นจากค่าฐานปัญหา

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยวิธีการเอาลฺ หรือการเพิ่มขึ้นของค่าฐานปัญหา (อัศลุ อัล-มัสอะละฮฺ) เนื่องจากสัดส่วนของทายาทที่ต้องได้รับจากมรดก เป็นการอธิบายกรณีต่างๆ ที่มีการเอาลฺ และยกตัวอย่างวิธีการเอาลฺจากค่าฐานปัญหาในแต่ละกรณี

Download
ส่งฟีดแบ็ก