มรดกของกะเทยผู้มีสองเพศ (อัล-คุนซา)

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยการรับมรดกของกะเทย บุคคลที่มีสองเพศ หรือ อัล-คุนซา อธิบายความหมายและลักษณะการแบ่งมรดกของกะเทย รวมถึงวิธีจำแนกเพศของบุคคลที่มีสองเพศในตัว

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  มรดกของกะเทยผู้มีสองเพศ (อัล-คุนซา)

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮฺ อัต-ตุวัยญิรีย์

  แปลโดย : ซอบิร อับดุลกอดิร อูมา

  ตรวจทานโดย : ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  2011 - 1432


  ﴿ ميراث الخنثى المشكل ﴾

  « باللغة التايلاندية »

  محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري

  ترجمة: صابر عبدالقادر عمر

  مراجعة: فيصل عبدالهادي

  2011 - 1432

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  10. มรดกของกะเทยผู้มีสองเพศ (อัล-คุนซา)

  อัน-คุนซา หรือ กะเทย คือ ผู้ที่มีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิง

  ลักษณะการแบ่งมรดกของกะเทย

  1. อัล-คุนซา หรือกะเทย ที่ไม่ทราบเพศแน่ชัด จะได้รับสิทธิ์ครึ่งหนึ่งของสิทธิ์เพศชาย และครึ่งหนึ่งของสิทธิ์เพศหญิง

  2. กะเทยที่ไม่ทราบเพศแน่ชัด แต่มีแนวโน้มว่าจะทราบเพศ เราต้องรอจนทราบเพศที่ชัดเจน แต่หากไม่สามารถรอได้เพราะต้องการแบ่งมรดก เราก็ต้องแบ่งมรดกให้เขาและผู้ร่วมรับมรดกคนอื่นด้วยส่วนที่น้อยกว่า และเก็บส่วนที่เหลือให้เขาจนกว่าจะทราบเพศที่ชัดเจน โดยเราจะสมมุติว่าเขาเป็นชายและต้องแบ่งเท่าใด และสมมุติว่าเขาเป็นหญิงและต้องแบ่งเท่าใด แล้วแบ่งให้แก่เขาและทายาทคนอื่นในส่วนที่น้อยกว่าความจริง และเก็บส่วนที่เหลือไว้จนกว่าจะทราบเพศที่แท้จริง

  สัญลักษณ์ในการทราบเพศกะเทย

  เราสามารถทราบเพศกะเทยได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การปัสสาวะ หรือหลั่งน้ำอสุจิจากอวัยวะเพศอันใดอันหนึ่ง และหากหลั่งออกมาจากอวัยวะเพศทั้งสองอัน เราจะคิดอันที่หลั่งก่อน หากหลั่งพร้อมกัน เราคิดที่มากกว่า, และให้ดูจากอารมณ์ทางเพศว่าโน้มเอียงไปในเพศใด, เครา, ประจำเดือน, เต้านมเต่งตึง, หรือมีการหลั่งน้ำนม เป็นต้น