มรดกของผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุพร้อมกัน

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อรฺ อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยมรดกของผู้ที่เสียชีวิตพร้อมๆ กันในอุบัติเหตุโดยเป็นบุคคลที่มีสิทธิรับมรดกของและกัน เช่น จมน้ำ ถูกไฟไหม้ ทำสงคราม ตกจากที่สูง อุบัติเหตุรถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ หรืออื่นๆ อธิบายกรณีต่างๆ และการได้รับมรดกตามลักษณะของการเสียชีวิตก่อนหลัง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  มรดกของผู้เสียชีวิตในอุบัติเหตุพร้อมกัน

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮฺ อัต-ตุวัยญิรีย์

  แปลโดย : ซุกรีย์นูร จงรักศักดิ์

  ตรวจทานโดย : อุษมาน อิดรีส

  2011 - 1432


  ﴿ ميراث الغرقى والهدمى ونحوهم ﴾

  « باللغة التايلاندية »

  محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

  ترجمة: شكري نور

  مراجعة: عثمان إدريس

  2011 - 1432

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  12. มรดกของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ ถูกชน

  หรือในทำนองเดียวกัน

  บุคคลที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ กลุ่มบุคคลที่มีสิทธิรับมรดกของกันและกัน และทั้งหมดได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วๆ ไป เช่น จมน้ำ ถูกไฟไหม้ ทำสงคราม ตกจากที่สูง อุบัติเหตุรถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ หรืออื่นๆ

  สภาพต่างๆ ของผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ ถูกชน หรือในทำนองเดียวกัน

  สภาพการเสียชีวิตของบุคคลข้างต้นมีด้วยกัน 5 กรณีคือ

  1. ทราบว่าผู้ใดเสียชีวิตเป็นคนสุดท้ายอย่างชัดเจน ดังนั้น ผู้ที่เสียชีวิตหลังสุดจะได้รับมรดกของผู้ที่เสียชีวิตก่อนทั้งหมด แต่ผู้ที่เสียชีวิตก่อนทั้งหมดไม่มีสิทธิรับมรดกของผู้ที่เสียชีวิตหลังสุด

  2. ทราบว่าพวกเขาทั้งหมดเสียชีวิตพร้อมกันทั้งหมด ดังนั้น พวกเขาทั้งหมดไม่มีสิทธิรับมรดกซึ่งกันและกัน

  3. ไม่ทราบสภาพของการเสียชีวิตว่าเกิดขึ้นตามลำดับอย่างต่อเนื่อง หรือว่าเสียชีวิตพร้อมกันทั้งหมด ดังนั้น พวกเขาทั้งหมดไม่มีสิทธิรับมรดกซึ่งกันและกัน

  4. ทราบว่าเกิดการเสียชีวิตตามลำดับอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ทราบว่าผู้ใดเสียชีวิตเป็นคนสุดท้าย ดังนั้น พวกเขาทั้งหมดไม่มีสิทธิรับมรดกซึ่งกันและกัน

  5. ทราบว่าบุคคลใดเสียชีวิตเป็นคนสุดท้าย แต่เกิดหลงลืม ดังนั้น พวกเขาทั้งหมดไม่มีสิทธิรับมรดกซึ่งกันและกัน

  สรุปแล้ว การเสียชีวิตในกรณีที่ 2-5 จะไม่มีการรับมรดกซึ่งกันและกัน ดังนั้น ทรัพย์สินทั้งหมดของผู้เสียชีวิตในกรณีที่ 2-5 จะตกเป็นของทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่