สาเหตุแห่งชัยชนะเหนือศัตรู

คำอธิบาย

บทความที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และสร้างปัจจัยแห่งความเข้มแข็งท่ามกลางความท้าทายต่างๆ มากมายที่ถาโถมเข้ามาจากฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะจากศัตรูผู้ไม่หวังดี โดยได้ยกหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺในการให้คำแนะนำ และเปรียบเทียบกับสภาพการต่อสู้ในสมรภูมิ จากหนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮฺ โดย ดร.อะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก