คำอธิบาย

กล่าวถึงทัศนะเกี่ยวกับการทำรูปภาพประเภทต่างๆ ลักษณะการใช้รูปภาพที่ต้องห้าม และที่อนุญาตเท่าที่จำเป็น รวมถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อร อัล-มุนตะกอฮฺ โดยเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

ส่งฟีดแบ็ก