ท่านจะได้อยู่กับผู้ที่ท่านรัก

คำอธิบาย

อธิบายโองการ 69 จากสูเราะฮฺ อัน-นิสาอ์ ซึ่งกล่าวถึง อานิสงค์ของการที่มุสลิมมีความรักที่บริสุทธิ์ใจต่อคนดีมีคุณธรรม ถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะได้มีคุณสมบัติแห่งความดีเทียบเท่าบรรดาคนดีเหล่านั้น เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก