เตรียมตัวรับเราะมะฎอน ด้วยอัลกุรอาน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺญุมอะฮฺ เรียกร้องให้เตรียมตัวต้อนรับเดือนเราะมะฎอนมุบาร็อก ด้วยการกลับมาเอาใจใส่อัลกุรอาน เพราะเราะมะฎอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอาน คัมภีร์ที่จะชี้นำมนุษยชาติสู่ทางรอดและความสำเร็จในโลกนี้และโลกหน้า อย่าปล่อยให้เราะมะฎอนผ่านไปอีกปีโดยไ้ร้ค่าใดๆ เตรียมตัวต้อนรับเราะมะฎอนเสียแต่เนิ่นๆ ก่อนที่เราะมะฎอนจะมาถึง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก