เราะมะฎอน กับการตักวาและการชุโกรฺ

คำอธิบาย

นาศีฮัตเกาะศีเราะฮฺ (คำตักเตือนสั้นๆ) ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนและการสร้างตักวาหรือความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ รวมถึงการชุโกรฺหรือการขอบคุณต่อเอกองค์อัลลอฮฺ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นฮิกมะฮฺแห่งความประเสริฐประการหนึ่งจากความประเสริฐอันมากมายในเดือนเราะมะฎอน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก