ความประเสริฐของการอะซาน และการละหมาดญะมาอะฮฺ

คำอธิบาย

บรรยายโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org ว่าด้วยหลักฐานต่างๆ ที่พูดถึงความสำคัญของการละหมาด การอะซาน และการละหมาดญะมาอะฮฺ จากอัลกุรอานและหะดีษ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล