เปลี่ยนความชั่วให้เป็นความดี

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ว่าด้วยความสำคัญของการกลับตัวกลับใจจากความชั่ว สู่การขออภัยโทษและประพฤติปฏิบัติความดีงามเพื่อไถ่บาป เพื่อรับความโปรดปรานและความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรับการขออภัยโทษจากบ่าวทุกคนของพระองค์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล