มาร่วมต้อนรับเราะมะฎอน

คำอธิบาย

บรรยายโดยอาจารย์ฮาีบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย จากวิทยุวามีย์ เพื่อการต้อนรับเราะมะฎอนด้วยการปฏิบัติอะมัลต่างๆ พร้อมอธิบายถึงความประเสริฐของเดือนนี้โดยสรุปอย่างคร่าวๆ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล