มารยาทบางประการในเราะมะฎอน

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นบทเรียนเกี่ยวกับมารยาทบางประการในการต้อนรับเดือนเราะมะฎอน และข้อพึงระวังในการถือศีลอด เพื่อไม่ให้ภารกิจในเดือนอันประเสริฐนี้บกพร่อง

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก