สิบวันสุดท้ายก่อนเราะมะฎอนจะจากลา

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺญุมอัต ปลุกสำนึกเพื่อให้ความสำคัญกับช่วงเวลาสิบวันสุดท้ายของเดือนเราะมะฎอน อันเป็นช่วงเวลาที่เหลืออีกน้อยนิดให้มุสลิมใช้เป็นโอกาสในการทำอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺในเดือนเราะมะฎอนอันประเสริฐอย่างคุ้มค่า ก่อนที่เราะมะฎอนจะผ่านไปโดยที่เราไม่สามารถจะรับรู้ว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับมันอีกครั้งหรือไม่ในปีต่อๆ ไป

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก