ตัฟซีร อรรถาธิบายสูเราะฮฺ อัล-มุมตะหะนะฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายสูเราะฮฺ อัล-มุมตะหะนะฮฺ และบทเรียนต่างๆ ที่ถอดได้จากสูเราะฮฺ ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 6 ตอน มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นอัล-วะลาอ์ วัล-บะรออ์ หรือความรักและความเกลียด การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมกับศัตรูที่คอยทำร้ายอิสลาม รวมถึงขอบเขตที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ปฏิสัมพันธ์ ตามที่อัลลอฮฺได้กำหนดไว้เป็นบทบัญญัติซึ่งสามารถรักษาแก่นรากอันแข็งแกร่งแต่ก็มีความยืดหยุ่นผ่อนปรนอย่างสมดุล

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล