ความรักใคร่และมารยาทการเป็นพี่น้องในอิสลาม

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺโดยอาจารย์อะหมัด นาปาเลน กล่าวถึงความสำคัญของการเป็นพี่น้องระหว่างมุสลิม ความรักใคร่ ความสามัคคี และความปรองดองระหว่างกัน พร้อมทั้งอธิบายถึงมารยาทต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้และยึดปฏิบัติกับพี่น้องมุสลิมด้วยกัน ตามแนวทางสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาสะลัฟศอลิหฺ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล