เราะมะฎอน เดือนของผู้ศรัทธา

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

บทนะศีหะฮฺที่กล่าวถึงความสำคัญของเดือนเราะมะฎอน ว่าเป็นเดือนที่ผู้ศรัทธาไม่ควรนิ่งนอนใจหรือทำเฉยเมย เนื่องจากเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอาน อันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ศรัทธาทุกคน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่ผู้ศรัทธาและแสดงศักยภาพความเป็นมุอ์มินให้ประจักษ์ โดยอาศัยช่วงเวลาอันเป็นบะเราะกะฮฺในเดือนเราะมะฎอนเป็นตัวขับเคลื่อน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก