เราะมะฎอนสอนอะไร?

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

ชุดบทนะศีหะฮฺที่นำเสนอบทเรียนต่างๆ ที่ได้รับจากการได้ใช้ชีวิตในเดือนเราะมะฎอน และการได้ทำอิบาดะฮฺต่างๆ ในเดือนนี้ เป็นการเรียกร้องให้มุสลิมฉุกคิดและสำรวจตัวเองเพื่อพัฒนาตนให้มีความเข้มแข็งทางด้านจิตวิญญาณและการยึดมั่นในสายเชือกแห่งอิสลาม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล