สภาพของเรากับอัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงประเด็นการให้ความสำคัญกับคัมภีร์อัลกุรอาน โดยเปรียบเทียบระหว่างสภาพของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และสภาพของสังคมมุสลิมในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวเพื่อหันมาให้ความสนใจกับอัลกุรอาน ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การท่อง การศึกษา การปฏิบัติ และการเชิญชวนผู้อื่น โดยอาศัยโอกาสในเดือนเราะมะฎอน เดือนแห่งการประทานอัลกุรอานเป็นจุดเริ่มต้นผลักดัน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก