ความสัมพันธ์ระหว่างอัลกุรอานกับเดือนเราะมะฎอน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

บทบรรยายสั้นๆ ที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเดือนเราะมะฎอนและคัมภีร์อัลกุรอาน พร้อมทั้งอธิบายถึงแก่นแท้ของความประเสริฐต่างๆ ในเดือนเราะมะฎอนซึ่งล้วนมีที่มาที่ไปจากความประเสริฐของอัลกุรอาน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก