เรื่องง่ายๆ ที่เราลืม

คำอธิบาย

บทบรรยายสั้นๆ ที่สะกิดเตือนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆ ในอิสลาม ซึ่งมีเรื่องง่ายๆ อีกมากมายที่มีภาคผลบุญอย่างใหญ่ หลวง แต่มักจะเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่หลงลืม แต่กลับไปยุ่งกับเรื่องบางเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิต

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล