เราะมะฎอน เทศกาลแห่งความสุข

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความพิเศษของเดือนเราะมะฎอน ที่เวียนบรรจบมาในแต่ละปี ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอวลด้วยจิตวิญญาณแห่งการเข้าหาอัลลอฮฺและการประกอบความดีงามต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังห่างไกลจากปัจจัยแห่งความชั่วร้ายทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นมารร้ายชัยฏอนและสิ่งอื่นๆ ซึ่งบรรยากาศแบบเราะมะฎอนนี่เองที่เป็นเทศกาลแห่งความสุขที่แท้จริงของมนุษย์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก