นานาปัญหาเราะมะฎอน

คำอธิบาย

นานาปัญหาเราะมะฎอน นำเสนอและชี้แจงคำถามบางประการเกี่ยวกับเราะมะฎอน อาทิ วิธีการดูเดือน ดุอาอ์ต้อนรับเราะมะฎอน ชัยฏอนถูกล่ามแต่ทำไมคนยังทำชั่ว? ละศีลอดหรือจะรับอะซานก่อนดี? การถือศีลอดขณะเดินทาง การฟุ่มเฟือยและประพฤติไร้สาระมีผลต่อการถือศีลอดอย่างไร? จำเป็นต้องเนียตเจตนาถือศีลอดทุกคืนหรือไม่? อิมซากคืออะไรและสามารถทานอาหารขณะอะซานศุบหฺได้หรือไม่?

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

แหล่งอ้างอิง:

เว็บมุสลิมออนแอร์ www.muslimonair.com

หมวดหมู่เนื้อหา: