ข้อเท็จจริงของเราะมะฎอนเดือนแห่งอัลกุรอาน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คำกล่าวเตือนใจในค่ำคืนแห่งเราะมะฎอน เพื่อให้รำลึกถึงข้อเท็จจริงอันยิ่งใหญ่ว่า แท้จริงแล้ว เดือนเราะมะฎอนถูกให้เกียรติที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นเดือนแห่งอัลกุรอาน คัมภีร์อันเป็นทางนำที่นำมนุษยชาติออกจากความมืดมนของอนารยธรรม สู่แสงสว่างแห่งพระผู้เป็นเจ้า ที่เป็นแก่นแท้แห่งความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล